HƯỚNG DẪN TỐI ƯU UNISWAP

The Ultimate Guide to Uniswap

Uniswap là gì?

Uniswap là giao thức để trao đổi mã token tự động trên Ethereum.

Hầu hết các sàn giao dịch đều duy trì sổ lệnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa người mua và người bán. Các hợp đồng thông minh Uniswap giữ mức dự trữ thanh khoản của nhiều loại mã token khác nhau và các giao dịch được thực hiện trực tiếp dựa trên các khoản dự trữ này.

Các bài viết liên quan

Phản hồi