Mga Tuntunin ng Serbisyo

Huling na-update: Pebrero 26, 2021

Mangyaring basahin nang mabuti ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito ("Mga Tuntunin", "Mga Tuntunin ng Serbisyo) bago gamitin ang https://swapit.io website (ang" Serbisyo ") na pinamamahalaan ng SWAPIT LLC (" kami "," kami ", o" aming ").

Ang iyong pag-access sa at paggamit ng Serbisyo ay nakakondisyon sa iyong pagtanggap at pagsunod sa Mga Tuntuning ito. Nalalapat ang Mga Tuntuning ito sa lahat ng mga visitor, user at iba pa na nais mag-access o gumamit ng Serbisyo.

Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon ka na masasaklaw ng Mga Tuntuning ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa anumang bahagi ng mga tuntunin pagkatapos ay wala kang pahintulot na i-access ang Serbisyo.

Mga Pagbili

Kung nais mong bumili ng anumang produkto o serbisyo na ginawang magagamit sa pamamagitan ng Serbisyo ("Pagbili"), maaari kang hilingin na magbigay ng ilang impormasyon na nauugnay sa iyong Pagbili kasama, nang walang limitasyon, ang numero ng iyong credit card, ang petsa ng pag-expire ng iyong credit card, ang iyong address sa pagsingil, at ang iyong impormasyon sa pagpapadala.

Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na: (i) mayroon kang ligal na karapatang gumamit ng anumang (mga) credit card o iba pang (mga) paraan ng pagbabayad na may kaugnayan sa anumang Pagbili; at iyon (ii) ang impormasyong ibinibigay mo sa amin ay totoo, tama at kumpleto.

Maaaring gamitin ng serbisyo ang paggamit ng mga serbisyo ng third-party para sa hangaring mapadali ang pagbabayad at ang pagkumpleto ng Mga Pagbili. Sa pamamagitan ng pagsusumite ng iyong impormasyon, binibigyan mo kami ng karapatang magbigay ng impormasyon sa mga third party na napapailalim sa aming Patakaran sa Privacy.

Nakalaan sa amin ang karapatang tanggihan o kanselahin ang iyong order sa anumang oras para sa mga kadahilanang kabilang ngunit hindi limitado sa pagkakaroon ng produkto o serbisyo, mga pagkakamali sa paglalarawan o presyo ng produkto o serbisyo, error sa iyong order o iba pang mga kadahilanan.

Nakalaan sa amin ang karapatang tanggihan o kanselahin ang iyong order kung pinaghihinalaan ang pandaraya o isang hindi pinahintulutan o iligal na transaksyon.

Availability, Errors, and Inaccuracies

Patuloy kaming nag-a-update ng mga alok ng produkto at serbisyo sa Serbisyo. Maaari tayong makaranas ng pagkaantala sa pag-update ng impormasyon sa Serbisyo at sa aming advertising sa iba pang mga website. Ang impormasyong matatagpuan sa Serbisyo ay maaaring maglaman ng mga error o kamalian at maaaring hindi kumpleto o kasalukuyang. Ang mga produkto o serbisyo ay maaaring nagkamali, inilarawan nang hindi tumpak, o hindi magagamit sa Serbisyo at hindi namin masisiguro ang kawastuhan o pagiging kumpleto ng anumang impormasyon na matatagpuan sa Serbisyo.

Kami, samakatuwid, ay may karapatang magbago o mag-update ng impormasyon at upang iwasto ang mga pagkakamali, kamalian, o pagkukulang sa anumang oras nang walang paunang abiso.

Mga Paligsahan, Mga sweepstake, at Promosyon

Ang anumang mga paligsahan, sweepstake o iba pang mga promosyon (sama-sama, "Mga Promosyon") na magagamit sa pamamagitan ng Serbisyo ay maaaring mapamahalaan ng mga patakaran na hiwalay sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Kung lumahok ka sa anumang Mga Promosyon, mangyaring suriin ang mga naaangkop na panuntunan pati na rin ang aming Patakaran sa Privacy. Kung ang mga panuntunan para sa isang salungat sa Pag-promosyon sa mga Tuntunin at Kundisyon na ito, mailalapat ang mga patakaran sa Pag-promosyon.

Mga suskrisyon

Ang ilang mga bahagi ng Serbisyo ay sinisingil sa isang batayan ng subscription ("Mga Subscription"). Sisingilin ka nang maaga sa paulit-ulit at pana-panahong batayan ("Siklo ng Pagsingil"). Ang mga siklo sa pagsingil ay itinakda alinman sa isang buwan o taunang batayan, depende sa uri ng plano ng subscription na iyong pinili kapag bumibili ng isang Subscription.

Sa pagtatapos ng bawat Ikot ng Pagsingil, awtomatikong magbabago ang iyong Subscription sa ilalim ng eksaktong parehong mga kondisyon maliban kung kanselahin mo ito o kinansela ito ng SWAPIT LLC. Maaari mong kanselahin ang iyong pag-renew ng Subscription alinman sa pamamagitan ng pahina ng pamamahala ng online account o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa koponan ng suporta sa customer ng SWAPIT LLC.

Ang isang wastong paraan ng pagbabayad, kasama ang credit card o PayPal, ay kinakailangan upang maproseso ang pagbabayad para sa iyong Subscription. Magbibigay ka ng SWAPIT LLC ng tumpak at kumpletong impormasyon sa pagsingil kasama ang buong pangalan, address, estado, zip code, numero ng telepono, at wastong impormasyon sa pamamaraan ng pagbabayad. Sa pamamagitan ng pagsusumite ng naturang impormasyon sa pagbabayad, awtomatiko mong pinapahintulutan ang SWAPIT LLC na singilin ang lahat ng mga bayarin sa Subscription na natamo sa pamamagitan ng iyong account sa anumang naturang mga instrumento sa pagbabayad.

Kung hindi maganap ang awtomatikong pagsingil sa anumang kadahilanan, maglalabas ang SWAPIT LLC ng isang elektronikong invoice na nagpapahiwatig na dapat kang magpatuloy nang manu-mano, sa loob ng isang tiyak na petsa ng deadline, na may buong pagbabayad na naaayon sa panahon ng pagsingil tulad ng ipinahiwatig sa invoice.

Libreng Pagsubok

Ang SWAPIT LLC ay maaaring, sa kanyang sariling paghuhusga, mag-alok ng isang Subscription na may isang libreng pagsubok para sa isang limitadong tagal ng panahon ("Libreng Pagsubok").

Maaaring kailanganin kang ipasok ang iyong impormasyon sa pagsingil upang mag-sign up para sa Libreng Pagsubok.

Kung ipinasok mo ang iyong impormasyon sa pagsingil kapag nag-sign up para sa Libreng Pagsubok, hindi ka sisingilin ng SWAPIT LLC hanggang sa mag-expire ang Libreng Pagsubok. Sa huling araw ng panahon ng Libreng Pagsubok, maliban kung kinansela mo ang iyong Subscription, awtomatiko kang sisingilin ng naaangkop na Mga bayarin sa subscription para sa uri ng napili mong Subscription.

Sa anumang oras at walang abiso, may karapatan ang SWAPIT LLC na (i) baguhin ang mga tuntunin at kundisyon ng alok ng Libreng Pagsubok, o (ii) kanselahin ang naturang alok ng Libreng Pagsubok.

Mga Pagbabago sa Bayad

Ang SWAPIT LLC, sa kanyang sariling paghuhusga at anumang oras, ay maaaring baguhin ang mga bayarin sa Subscription para sa Mga Subscription. Ang anumang pagbabago sa bayarin sa Subscription ay magiging epektibo sa pagtatapos ng kasalukuyang Siklo ng Pagsingil.

Magbibigay sa iyo ang SWAPIT LLC ng makatuwirang paunang paunawa ng anumang pagbabago sa mga bayarin sa Subscription upang bigyan ka ng pagkakataon na wakasan ang iyong Subscription bago maging epektibo ang naturang pagbabago.

Ang iyong patuloy na paggamit ng Serbisyo pagkatapos ng pagbabago ng bayarin sa Subscription ay magkakabisa na bumubuo sa iyong kasunduan na bayaran ang binagong halaga ng bayad sa Subscription.

Mga Refund

Maliban kung kinakailangan ng batas, ang mga bayad na Bayad sa subscription ay hindi mare-refund.

Mga Account

Kapag lumikha ka ng isang account sa amin, ginagarantiyahan mo na ikaw ay higit sa edad na 18 para sa mga personal / pribadong account, para sa mga corporate / kumpanya ng account na may karapatan kang kumatawan sa kumpanya, at ang impormasyong ibinibigay mo sa amin ay tumpak, kumpleto , at kasalukuyang sa lahat ng oras. Ang hindi tumpak, hindi kumpleto, o lipas na impormasyon ay maaaring magresulta sa agarang pagwawakas ng iyong account sa Serbisyo. Ang SWAPIT LLC ay may karapatang tanggihan ang mga aplikasyon kung nabigo ang aplikante sa proseso ng KYC o KYB, o para sa anumang iba pang kadahilanan sa sarili nitong paghuhusga.

Responsable ka para sa pagpapanatili ng pagiging kompidensiyal ng iyong account at password, kasama ngunit hindi limitado sa paghihigpit ng pag-access sa iyong computer at / o account. Sumasang-ayon ka na tanggapin ang responsibilidad para sa anuman at lahat ng mga aktibidad o aksyon na nagaganap sa ilalim ng iyong account at / o password, maging ang iyong password ay nasa aming Serbisyo o isang serbisyo ng third-party. Dapat mong abisuhan kaagad sa amin sa pagkakaroon ng kamalayan ng anumang paglabag sa seguridad o hindi awtorisadong paggamit ng iyong account.

Hindi mo maaaring gamitin bilang isang username ang pangalan ng ibang tao o entidad o na hindi ayon sa batas na magamit para magamit, isang pangalan o trademark na napapailalim sa anumang mga karapatan ng ibang tao o entidad na iba sa iyo, nang walang naaangkop na pahintulot. Maaaring hindi mo magamit bilang username ang anumang pangalan na nakakasakit, bulgar, o malaswa.

Nakalaan sa amin ang karapatang tanggihan ang serbisyo, wakasan ang mga account, alisin o i-edit ang nilalaman, o kanselahin ang mga order sa aming sariling paghuhusga.

Mga regulasyon sa money laundering

Kinukumpirma mo na kumikilos ka sa iyong sariling pangalan at sa iyong sariling account at sumasang-ayon na ipagbigay-alam kaagad sa SWAPIT LLC sakaling baguhin ang ito. Bukod dito, kumpirmahin mo at sumasang-ayon upang ipagbigay-alam kaagad sa SWAPIT LLC kung ikaw ay isang taong nakalantad sa politika o isang malapit na miyembro ng pamilya ng isang taong nakalantad sa politika o isang taong nakalantad sa pulitika na kilala na malapit sa naturang tao o kung ikaw ay naging isang tao sa panahon ng term ng kontrata.

Patakaran sa copyright

Kung ikaw ay may-ari ng copyright o pinahintulutan sa ngalan ng isa, at naniniwala ka na ang copyright na gawa ay nakopya sa isang paraan na bumubuo sa paglabag sa copyright, mangyaring isumite ang iyong paghahabol sa pamamagitan ng email sa dpo@swapit.io na may linya ng paksa: “Copyright Paglabag ”at isama sa iyong pag-angkin ang isang detalyadong paglalarawan ng hinihinalang Paglabag bilang detalyado sa ibaba, sa ilalim ng“ Paunawa at Pamamaraan ng DMCA para sa Mga Claim ng Paglabag sa Copyright ”

Iginagalang namin ang mga karapatan sa intelektwal na pag-aari ng iba. Patakaran namin na tumugon sa anumang pag-angkin na ang nilalamang nai-post sa Serbisyo ay lumalabag sa copyright o iba pang mga karapatan sa intelektwal na pag-aari ("Paglabag") ng sinumang tao o entity.

Maaari kang managot para sa mga pinsala (kasama ang mga gastos at bayarin ng mga abugado) para sa maling paglalarawan o hindi magandang pananampalataya na pag-angkin sa paglabag ng anumang Nilalaman na natagpuan sa at / o sa pamamagitan ng Serbisyo sa iyong copyright.

Abiso at Pamamaraan ng DMCA para sa Mga Claim ng Paglabag sa Copyright

Maaari kang magsumite ng isang abiso alinsunod sa Digital Millennium Copyright Act (DMCA) sa pamamagitan ng pagbibigay sa aming Agent ng Copyright ng sumusunod na impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat (tingnan ang 17 U.S.C 512 (c) (3) para sa karagdagang detalye):

  • isang electronic o pisikal na lagda ng taong pinahintulutan na kumilos sa ngalan ng may-ari ng interes ng copyright;
  • isang paglalarawan ng gawaing naka-copyright na inaangkin mong nilabag, kasama ang URL (ibig sabihin, address ng web page) ng lokasyon kung saan mayroon ang copyright na gawa o isang kopya ng copyright na gawa;
  • pagkakakilanlan ng URL o iba pang tukoy na lokasyon sa Serbisyo kung saan matatagpuan ang materyal na inaangkin mong lumalabag;
  • ang iyong address, numero ng telepono, at email address;
  • a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law;
  • a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner’s behalf.

You can contact our Copyright Agent via email at dpo@swapit.io.

Pag-aaring Intelektwal

Ang Serbisyo at ang orihinal na nilalaman, tampok, at pag-andar ay at mananatiling eksklusibong pag-aari ng SWAPIT LLC at mga tagapaglilisensya nito. Protektado ang Serbisyo ng copyright, trademark, at iba pang mga batas ng parehong Costa Rica at European Union. Ang aming mga trademark at damit na pangkalakalan ay hindi maaaring gamitin na may kaugnayan sa anumang produkto o serbisyo nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng SWAPIT LLC.

Mga Link Sa Iba Pang Mga Website

Maaaring maglaman ang aming Serbisyo ng mga link sa mga website ng third-party o mga serbisyo na hindi pagmamay-ari o kinokontrol ng SWAPIT LLC.

Ang SWAPIT LLC ay walang kontrol sa at hindi ipinapalagay na responsibilidad para sa nilalaman, mga patakaran sa privacy, o kasanayan ng anumang mga website o serbisyo ng third-party. Hindi namin ginagarantiyahan ang mga alok ng anuman sa mga entity / indibidwal o kanilang

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang SWAPIT LLC ay hindi mananagot o mananagot, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o sinasabing sanhi ng o kaugnay sa paggamit ng o pag-asa sa anumang naturang nilalaman, kalakal, o serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang naturang mga web site o serbisyo ng third-party.

Masidhi naming pinapayuhan ka na basahin ang mga tuntunin at kundisyon at mga patakaran sa privacy ng anumang mga web site o serbisyo ng third-party na iyong binibisita.

Pagwawakas

Maaari naming wakasan o suspindihin ang iyong account at i-access ang bar sa Serbisyo kaagad, nang walang paunang abiso o pananagutan, sa ilalim ng aming sariling paghuhusga, para sa anumang kadahilanan anuman at walang limitasyon, kasama ngunit hindi limitado sa isang paglabag sa Mga Tuntunin.

Kung nais mong wakasan ang iyong account, maaari mo lamang ihinto ang paggamit ng Serbisyo.

Lahat ng mga probisyon ng Mga Tuntunin na ayon sa kanilang likas na katangian ay dapat makaligtas sa pagwawakas ay makakaligtas sa pagwawakas, kasama na, nang walang limitasyon, mga probisyon sa pagmamay-ari, mga disclaimer ng warranty, bayad-pinsala at mga limitasyon ng pananagutan.

Pagbabayad-pinsala

Sumasang-ayon ka upang ipagtanggol, bayaran at hawakan ang hindi nakakapinsalang SWAPIT LLC at ang mga may lisensya at mga naglilisensya, at ang kanilang mga empleyado, kontratista, ahente, opisyal, at direktor, mula at laban sa anuman at lahat ng mga paghahabol, pinsala, obligasyon, pagkalugi, pananagutan, gastos, o utang , at mga gastos (kasama ngunit hindi limitado sa mga bayarin sa abugado), na nagreresulta mula sa o nagmumula sa isang) iyong paggamit at pag-access sa Serbisyo, sa iyo o ng sinumang tao na gumagamit ng iyong account at password, o b) isang paglabag sa Mga Tuntuning ito.

Limitasyon ng Pananagutan

Sa anumang kaganapan ay hindi mananagot ang SWAPIT LLC, ni ang mga direktor, empleyado, kasosyo, ahente, tagapagtustos, o kaakibat para sa anumang hindi direkta, hindi sinasadya, espesyal, kinahinatnan, o mapinsalang pinsala, kabilang ang walang limitasyon, pagkawala ng kita, data, paggamit mabuting kalooban, o iba pang mga hindi madaling unawain na pagkalugi, na nagreresulta mula sa (i) iyong pag-access sa o paggamit ng o kawalan ng kakayahang i-access o gamitin ang Serbisyo; (ii) anumang pag-uugali o nilalaman ng anumang pangatlong partido sa Serbisyo; (iii) anumang nilalaman na nakuha mula sa Serbisyo; at (iv) hindi awtorisadong pag-access, paggamit o pagbabago ng iyong mga pagpapadala o nilalaman, batay man sa warranty, kontrata, tort (kasama ang kapabayaan) o anumang iba pang ligal na teorya, alam man o hindi sa amin ang posibilidad ng naturang pinsala, at kahit kung ang isang lunas na nakalagay dito ay napatunayang nabigo sa mahahalagang layunin nito.

Pagwawaksi

Ang iyong paggamit ng Serbisyo ay nasa iyong tanging panganib. Ang Serbisyo ay ibinibigay sa batayang "AS IS" at "AS AVAILABLE". Ang Serbisyo ay ibinibigay nang walang mga garantiya ng anumang uri, malinaw man o ipinahiwatig, kasama, ngunit hindi limitado sa, ipinahiwatig na mga garantiya ng kakayahang mangangalakal, fitness para sa isang partikular na layunin, hindi lumalabag o kurso ng pagganap.

Ang SWAPIT LLC na mga subsidiary, kaakibat, at mga tagapaglilisensya nito ay hindi ginagarantiyahan na a) ang Serbisyo ay gagana ng walang patid, ligtas, o magagamit sa anumang partikular na oras o lokasyon; b) ang anumang mga pagkakamali o depekto ay maitatama; c) ang Serbisyo ay walang mga virus o iba pang nakakapinsalang sangkap, o d) ang mga resulta ng paggamit ng Serbisyo ay makakamit sa iyong mga kinakailangan.

Mga Pagbubukod

Ang ilang mga hurisdiksyon ay hindi pinapayagan ang pagbubukod ng ilang mga garantiya o ang pagbubukod o limitasyon ng pananagutan para sa mga kadahilanang o hindi sinasadyang pinsala, kaya ang mga limitasyon sa itaas ay maaaring hindi mailapat sa iyo.

Namamahalang Batas

Ang Mga Tuntunin na ito ay pipamahalaan at ipaliwanag alinsunod sa mga batas ng European Union nang hindi isinasaalang-alang ang anumang iba pang mga alituntunin ng batas at eksklusibo na naayos ng mga Hukuman ng Costa Rica.

Ang aming kabiguang ipatupad ang anumang karapatan o pagkakaloob ng Mga Tuntunin na ito ay hindi maituturing na isang pagwawaksi sa mga karapatang iyon. Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin na ito ay pinangako na hindi wasto o hindi maipatupad ng isang korte, ang natitirang mga probisyon ng Mga Tuntuning ito ay mananatiling may bisa. Ang Mga Tuntuning ito ay bumubuo ng buong kasunduan sa pagitan namin tungkol sa aming Serbisyo, at papalitin at palitan ang anumang naunang kasunduan na maaaring mayroon kami sa pagitan namin tungkol sa Serbisyo.

Mga Pagbabago

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

Sa pamamagitan ng patuloy na pag-access o paggamit ng aming Serbisyo pagkatapos maging epektibo ang anumang mga pagbabago, sumasang-ayon ka na mabigkis ng binagong mga tuntunin. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga bagong tuntunin, hindi ka na pinapahintulutan na gamitin ang Serbisyo.